echoshare soukromí politika

My (echoshare studio) plně chápeme důležitost ochrany osobních údajů a zavazujeme se chránit vaše soukromí. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na shromažďování, používání, zveřejňování, kontrolu a zabezpečení vašich osobních údajů, které mohou být shromažďovány prostřednictvím echoshare. Byl aktualizován podle požadavků evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Přístupem na naši webovou stránku (ios-data-recovery.com) nebo zakoupením našich desktopových aplikací (dále jen „produkty“, „služby“) vyjadřujete souhlas s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a dalšími dohodami, které s vámi můžeme mít.

1. Zpracování dat implementované echoshare

1.1 Zpracování osobních údajů souvisejících s Vaší návštěvou na našich webových stránkách a nákupem

Jako distributor softwaru (jsme přidruženými společnostmi na MyCommerce, Commission Junction, 2Checktout. Atd.) Neshromažďujeme z jakéhokoli důvodu finanční informace o nákupu (vaši e-mailovou adresu shromažďujeme pouze tehdy, když později spontánně iniciujete žádost o stažení softwaru a vaši e-mailovou adresu. je u nás v bezpečí a nepřístupný žádné třetí straně). Když si uživatel zakoupí produkt echoshare prostřednictvím webu s 2Checkout nebo MyCommerce, implementují tato dvě nákupní řešení třetích stran zpracování osobních údajů následujícím způsobem:

1.1.1 Získané osobní údaje

Co se týče tohoto zpracování, 2Checkout a MyCommerce shromažďují následující osobní údaje prostřednictvím formulářů pro sběr objednávek nebo jiných procesů.

  • Informace o objednávce, například zakoupené produkty, datum a výši objednávky;
  • Informace o platbě, jako jsou informace o kreditní kartě (typ, číslo, datum expirace, bezpečnostní kód CVV) / informace o debetní kartě nebo jiné platební / fakturační údaje.
  • Sériové číslo produktu;
  • Obsah zákaznické podpory komunikace.

1.1.2 Účel a právní základ zpracování

echoshare používá informace, které o vás shromažďujeme, k následujícím účelům:

Aby společnost echoshare poskytla Uživateli objednané produkty;

Pro plnění smlouvy, jejíž stranou je Uživatel, jsou v souladu s článkem 6.1.b GDPR a shromážděné údaje nezbytné k tomu, aby echoshare mohl identifikovat a fakturovat Uživateli a účtovat číslo jeho bankovní karty;

Pro ověření vaší identity a poskytování služeb zákazníkům nebo podpory;

Analyzujte své používání našich webových stránek a produktů, abyste lépe porozuměli tomu, jak jsou používány, abychom mohli zlepšit naše služby a zkušenosti uživatelů a zapojit a udržet uživatele.

1.2 Soubory cookie a sledovače

Když se uživatel obrátí na webovou stránku a / nebo aplikaci, echoshare implementuje soubory cookie a další sledovače na zařízení uživatele.

Používáme Google Analytics, službu analýzy webu od společnosti Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analyzovat vaše využívání našich webových stránek. Informace o vašem používání našeho webu, který generuje soubor cookie, jsou obvykle převedeny na server Google v USA a uloženy tam. Nicméně před tím se společnost Google zkrátí a anonymizuje vaši IP adresu (anonymní proces IP společnosti Google), pokud se nachází v členském státě Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP je přenesena na server Google v USA a uložena tam ve výjimečných případech.

Tato anonymizace zajišťuje, že adresu IP nelze sledovat zpět. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek za účelem sestavení zpráv o aktivitách webových stránek společnosti Aiseesoft a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, je-li to vhodné, je-li to právně nařízeno nebo pokud společnost Google uzavřela smlouvu se třetími stranami o zpracování těchto údajů. Google nebude přidružit vaši IP adresu k jiným datům Google. Používáním našich webových stránek výslovně vyjadřujete souhlas se shromažďováním a ukládáním vašich dat společností Google způsobem a pro účely popsané výše.

Máte také možnost zabránit tomu, aby společnost Google získala a zpracovala data vygenerovaná soubory cookie a údaje související s používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) stahováním a instalací pluginu prohlížeče poskytnutého společností Google.

2. Kontaktování echoshare

Pokud uživatel potřebuje z jakéhokoli důvodu kontaktovat echoshare (včetně výkonu jakýchkoli svých práv v souvislosti s ochranou údajů, jak je uvedeno výše), kontaktujte podporu@ios-data-recovery.com.

echoshare bude jednat na základě požadavků uživatele a poskytovat informace bezplatně, s výjimkou případů, kdy jsou žádosti zjevně neopodstatněné nebo nadměrné (zejména kvůli jejich opakující se povaze), v takovém případě může echoshare účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k administrativním nákladům na poskytnutí informace nebo sdělení nebo přijetí požadovaného opatření), nebo odmítnout na základě žádosti jednat.