POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ DATAKIT

My (DataKit Studio) plně chápeme důležitost ochrany osobních údajů a zavazujeme se chránit vaše soukromí. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů zahrnuje shromažďování, používání, zveřejňování, kontrolu a bezpečnost vašich osobních údajů, které může DataKit shromažďovat. Byl aktualizován podle požadavků Evropského nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR). Vstupem na naše webové stránky (www.ios-data-recovery.com) nebo zakoupením našich desktopových aplikací (dále jen „Produkty“, „Služby“) souhlasíte s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a dalšími smlouvami, které bychom mohli mít s vámi.

1. Zpracování dat implementované Datakitem

1.1 Zpracování osobních údajů souvisejících s Vaší návštěvou na našich webových stránkách a nákupem

Jako distributor softwaru (jsme přidruženými společnostmi na MyCommerce, Commission Junction, 2Checktout .etc) neshromažďujeme finanční informace o koupi z jakéhokoli důvodu (Vaši e-mailovou adresu shromažďujeme pouze tehdy, když spontánně zahájíte další stahování softwaru a e-mailovou adresu je s námi bezpečný a nepřístupný žádné třetí straně). Když uživatel zakoupí produkt Datakit prostřednictvím webových stránek s 2Checkout nebo MyCommerce, tato dvě nákupní řešení třetích stran implementují zpracování osobních údajů následujícím způsobem:

1.1.1 Získané osobní údaje

Co se týče tohoto zpracování, 2Checkout a MyCommerce shromažďují následující osobní údaje prostřednictvím formulářů pro sběr objednávek nebo jiných procesů.

  • Informace o objednávce, například zakoupené produkty, datum a výši objednávky;
  • Informace o platbě, jako jsou informace o kreditní kartě (typ, číslo, datum expirace, bezpečnostní kód CVV) / informace o debetní kartě nebo jiné platební / fakturační údaje.
  • Sériové číslo produktu;
  • Obsah zákaznické podpory komunikace.

1.1.2 Účel a právní základ zpracování

Společnost Datakit používá informace, které o vás shromažďujeme, pro následující účely:

Aby mohl Datakit poskytnout Uživateli objednané produkty;

Pro plnění smlouvy, ke které je Uživatelem smluvní stranou, v souladu s článkem 6.1.b GDPR a shromážděná data jsou nezbytná k tomu, aby Datakit identifikoval a účtoval Uživateli a účtoval číslo své bankovní karty;

Pro ověření vaší identity a poskytování služeb zákazníkům nebo podpory;

Analyzujte své používání našich webových stránek a produktů, abyste lépe porozuměli tomu, jak jsou používány, abychom mohli zlepšit naše služby a zkušenosti uživatelů a zapojit a udržet uživatele.

1.2 Soubory cookie a sledovače

Když uživatel navštíví webovou stránku a / nebo aplikaci, implementuje Datakit do zařízení uživatele soubory cookie a další sledovače.

Používáme Google Analytics, službu analýzy webu od společnosti Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analyzovat vaše využívání našich webových stránek. Informace o vašem používání našeho webu, který generuje soubor cookie, jsou obvykle převedeny na server Google v USA a uloženy tam. Nicméně před tím se společnost Google zkrátí a anonymizuje vaši IP adresu (anonymní proces IP společnosti Google), pokud se nachází v členském státě Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP je přenesena na server Google v USA a uložena tam ve výjimečných případech.

Tato anonymizace zajišťuje, že adresu IP nelze sledovat zpět. Společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek za účelem sestavení zpráv o aktivitách webových stránek společnosti Aiseesoft a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, je-li to vhodné, je-li to právně nařízeno nebo pokud společnost Google uzavřela smlouvu se třetími stranami o zpracování těchto údajů. Google nebude přidružit vaši IP adresu k jiným datům Google. Používáním našich webových stránek výslovně vyjadřujete souhlas se shromažďováním a ukládáním vašich dat společností Google způsobem a pro účely popsané výše.

Máte také možnost zabránit tomu, aby společnost Google získala a zpracovala data vygenerovaná soubory cookie a údaje související s používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) stahováním a instalací pluginu prohlížeče poskytnutého společností Google.

2. Kontaktování společnosti Datakit

Pokud uživatel potřebuje kontaktovat Datakit z jakéhokoli důvodu (včetně uplatnění některého z jeho práv v souvislosti s ochranou dat, jak je uvedeno výše), kontaktujte support@ios-data-recovery.com.

Datakit bude jednat na základě požadavků Uživatele a poskytovat informace bezplatně, s výjimkou případů, kdy jsou žádosti zjevně neopodstatněné nebo nadměrné (zejména z důvodu jejich opakované povahy). V takovém případě může Datakit účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím ke správním nákladům na poskytování služeb). informace nebo sdělení, nebo učinit požadované kroky), nebo odmítnout jednat na žádost.