Zásady ochrany osobních údajů

Plně chápeme důležitost ochrany osobních údajů a zavazujeme se chránit vaše soukromí. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se týká shromažďování, používání, zveřejňování, kontroly a zabezpečení vašich osobních údajů, které mohou být shromažďovány našimi webovými stránkami (ios-data-recovery.com). Byl aktualizován podle požadavků evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vstupem na naši webovou stránku (ios-data-recovery.com) nebo zakoupením našich aplikací pro stolní počítače (dále jen „produkty“ a „služby“) souhlasíte s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů spolu s dalšími dohodami, které s vámi můžeme mít.

1. Zpracování dat realizované naší webovou stránkou (ios-data-recovery.com)

1.1 Zpracování osobních údajů souvisejících s Vaší návštěvou na našich webových stránkách a nákupem

Jako distributor softwaru (jsme přidružené společnosti na MyCommerce, Commission Junction, 2Checktout atd.) neshromažďujeme finanční informace o nákupu z žádného důvodu (Vaši e-mailovou adresu shromažďujeme pouze tehdy, když spontánně iniciujete žádost o pozdější stažení softwaru, a váš e-mail adresa je u nás bezpečná a nepřístupná žádné třetí straně). Když uživatel nakupuje produkty prostřednictvím webové stránky s 2Checkout nebo MyCommerce, tato dvě nákupní řešení třetích stran implementují zpracování osobních údajů následovně:

1.1.1 Získané osobní údaje

Pokud jde o toto zpracování, 2Checkout a MyCommerce shromažďují následující osobní údaje prostřednictvím sběrných formulářů v objednávkovém procesu nebo jiných procesech.

  • Informace o objednávce, například zakoupené produkty, datum a výši objednávky;
  • Informace o platbě, jako jsou informace o kreditní kartě (typ, číslo, datum expirace, bezpečnostní kód CVV) / informace o debetní kartě nebo jiné platební / fakturační údaje.
  • Sériové číslo produktu;
  • Obsah zákaznické podpory komunikace.

1.1.2 Účel a právní základ zpracování

Stránka používá informace, které o vás shromažďujeme, pro následující účely:

Abychom mohli Uživateli poskytnout objednaný produkt (produkty);

Pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Uživatel, jsou v souladu s článkem 6.1.b GDPR a shromážděné údaje nezbytné k tomu, aby naše webová stránka identifikovala a fakturovala Uživatele a strhla se z čísla jeho bankovní karty;

Pro ověření vaší identity a poskytování služeb zákazníkům nebo podpory;

Analyzujte své používání našich webových stránek a produktů, abyste lépe porozuměli tomu, jak jsou používány, abychom mohli zlepšit naše služby a zkušenosti uživatelů a zapojit a udržet uživatele.

1.2 Soubory cookie a sledovače

Když uživatel navštíví webovou stránku a/nebo aplikaci, implementujeme do zařízení uživatele soubory cookie a další sledovače.

Používáme Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá soubory cookie, aby bylo možné analyzovat vaše používání našich webových stránek. Informace o vašem používání našich webových stránek, které cookie generuje, se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Než k tomu však dojde, Google zkrátí a anonymizuje vaši IP adresu (proces anonymizace IP společnosti Google), pokud se nachází v členském státě Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa je přenesena na server Google v USA a tam uložena pouze ve výjimečných případech.

Tato anonymizace zajišťuje, že vaši IP adresu nelze zpětně vysledovat. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu za účelem sestavení zpráv o aktivitách na webu pro Aiseesoft a poskytování dalších služeb spojených s používáním webu a internetu. Google může tyto informace převést na třetí strany, je-li to vhodné, je-li to zákonné zmocnění, nebo pokud společnost Google uzavře smlouvu se třetími stranami o zpracování takových údajů. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jinými daty Google. Používáním našich webových stránek výslovně souhlasíte se shromažďováním a ukládáním vašich údajů společností Google způsobem a pro účely popsané výše.

Máte také možnost zabránit tomu, aby společnost Google získala a zpracovala data vygenerovaná soubory cookie a údaje související s používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) stahováním a instalací pluginu prohlížeče poskytnutého společností Google.

2. Kontaktování 

Pokud nás uživatel potřebuje z jakéhokoli důvodu kontaktovat (včetně uplatnění jakýchkoli svých práv v souvislosti s ochranou údajů, jak je uvedeno výše), kontaktujte prosím support@ios-data-recovery.com.

Budeme reagovat na požadavky Uživatele a poskytovat informace bezplatně, s výjimkou případů, kdy jsou žádosti zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené (zejména kvůli jejich opakující se povaze), v takovém případě můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k administrativním nákladům na poskytnutí informace nebo sdělení nebo provedení požadovaného opatření), nebo odmítnout jednat na základě žádosti.