Jak prokázat nevěru v soudu? Co může být důkazem cizoložství u soudu a Jak získat důkazy? Přečtěte si tento příspěvek a vyřešte všechny tyto otázky.

[Sovled] Jak prokázat nevěru v soudu pro rozvod (2021 Update)

Naposledy aktualizováno 8. prosince 2020 od Jasona Ben

Nevěra nebo cizoložství je jedním z hlavních důvodů, pro které může být rozhodnutí o rozvodu rozhodnuto u soudu kdekoli na tomto světě. Existuje několik věcí, které je třeba vzít v úvahu při prokázání nevěry manžela v soudu pro rozvod. Tyto faktory jsou krátce diskutovány zde dříve, než se začne prokazovat nevěra na soudu.

Důvody prokázat nevěru v soudu pro rozvod

Jedním z platných důvodů pro rozvod je nevěra. Takže pokud chcete rozvod od svého manžela na základě cizoložství, pak budete muset prokázat svou nevěru tím, že na soudu ukáže příznaky záležitosti. Navíc je to jeden z nejrychlejších způsobů, jak podat žádost o právní rozvod, protože budete muset počkat nejméně rok, než podáte rozvod bez jakékoliv chyby.

Můžete předložit důkaz o rozvodu cizoložství na soudu během rozvodového řízení, pokud váš manžel spáchal cizoložství. V některých státech mohou být tyto informace použity při rozhodování o otázkách, jako je rozdělení majetku a výživné. V některých státech může být manželce, u něhož bylo prokázáno, že cítí cizoložství, zakázáno získat jakoukoli podporu od druhého manžela.

Co může být důkazem nevěry v soudu pro rozvod

Při prokázání nevěry na soudu pro rozvod musíte vědět, co je důkazem cizoložství u soudu a jak shromáždit důkazy. Ve skutečnosti je cizoložství obvykle spácháno tajně, takže je těžké to dokázat u soudu bez pevných důkazů. Kromě toho není nutné, aby váš manžel měl sexuální vztah s někým jiným. On / ona může být důvěrně spojená s vámi pro sexuální aktivity, ale emocionálně spojená s někým jiným. V takovém případě může soud namísto poskytnutí cizolož- ných aktivit vašeho manžela požádat, abyste prokázali tendenci vašeho manžela spáchat nevěru stejně jako šanci provést tento cizolný čin.

V takových případech vám mohou dva typy důkazů pomoci dokázat nevěru vašeho manžela, Přímé záznamy a Nepřímé nebo nepřímé důkazy.

  • Přímé důkazy jsou důkazy, které mohou jasně prokázat nevěru vašeho manžela, jako jsou fotografie nebo očití svědci cizoložství. Tyto důkazy jsou však obvykle obtížné získat, protože takové aktivity jsou prováděny soukromě, aniž by došlo ke zhoršení.
  • Nepřímé nebo nepřímé důkazy zahrnout části důkazů, které mohou prokázat příležitost, kterou má váš manžel spáchat nevěru, stejně jako jeho sklon k cizoložství.

Kromě toho musíte mít rozumné vysvětlení skutečností, které uvedete na soudu, abyste dokázali cizoložství vašeho manžela, protože soud vás nemusí upřednostňovat, pokud váš manžel má věrohodné důvody pro takové činnosti. Dále musíte být opatrní při podání rozvodu na základě nevěry, protože soudy nepovažují nevěru za platný důvod pro tento účel. V případě, že se jeden z manželů sjednotil poté, co věděl o cizoložných činnostech druhého, nebude považován za platný důvod pro rozvod.


Stáhněte si DataKit iOS / Android obnovu dat ZDARMA!

Získejte DataKit iOS / obnovení dat z Androidu!

Obnovte odstraněnou historii volání, fotky, WhatsApp, SMS, kontakty a další z telefonu iPhone nebo Android.


Sbírejte důkazy o nevěře

Zatímco shromažďujete důkazy prokazující nevěru svého manžela, budete muset provést určité pečlivé kroky, jako je:

Zkontrolujte texty, e-maily a dopisy vašeho manželaTyto zprávy mohou být použity k prokázání jeho nevěry u soudu. Mohou poskytnout informace o činnosti cizoložství vašeho manžela. Tyto zprávy mohou zahrnovat romantické milostné dopisy nebo schůzky se setkat někde, aby si s sebou navzájem atd. Nedávný technologický vývoj také vám umožní obnovit i smazané zprávy prokázat svůj stánek. Data Backup & Restore pro zařízení Android / iOS můžete použít jako metodu pro obnovení existujících nebo odstraněných textových zpráv, zpráv WhatsApp, seznamu kontaktů nebo protokolů hovorů, abyste prokázali nevěru svého manžela.

Důkaz on-line datování: Pokud se váš manžel zaregistroval s online seznamovacími místy, jako je match.com , ashleymadison.com atd. můžete jej použít jako důkaz u soudu, abyste dokázali úmysl a příležitost k nevěře svého manžela.

Zeptejte se rodiny a přátel: Ve většině případů nevěry může mít rodina a přátelé viníka v tomto ohledu určité informace. Takže můžete požádat rodinu a přátele o to, abyste v tomto ohledu věděli, abyste je mohli soudit jako důkazy. Své svědectví však nemůže soud přijmout, pokud nemají nějaké pevné důkazy na podporu svého prohlášení.

Najme si soukromého detektiva: Pokud nemůžete sami shromáždit vhodné důkazy, pak můžete najmout soukromého detektiva, který sbírá důkazy ve vašem zastoupení. Může se pokusit shromáždit fotografie a další materiály na podporu vašeho rozvodového řízení na soudu.

Počkejte na podání manželky: Pokud vaše manželka přiznává své známky záležitosti nebo tendence nevěry, pak můžete toto přiznání u soudu použít jako důkaz proti vašemu manželovi za rozvod.

Po shromáždění důkazů

Vaše práce nekončí sbírkou důkazů prokazujícího nevěru v soudu pro rozvod. Tyto důkazy budete muset předložit u soudu. Soud posoudí efektivitu a pravdivost vašich důkazů, aby soudce mohl být přesvědčen o nevěře svých manželů.

Měli byste také zajistit, aby váš manžel nebyl soudem oprávněn podat své důkazy. Přesto má váš manžel právo ne být považován za vinného, ​​pokud soud neprokáže, ale může se rozhodnout, že soud nebude svědkem. V případě, že se váš manžel rozhodne, že nebude svědkem, neměl by na soudu chybět. Takže se nemůžete spoléhat na svědectví svého manžela, dokázat jeho nevěru.

Nyní nechte soud svědčit o vašich důkazech. Pokud jste získali důkazy za pomoci soukromého detektiva, rodiny nebo přátel, měli byste je prezentovat na soudu a svědčit je otevřeně. V tomto okamžiku budou vaše důkazy na soudu zpochybněny, aby věděli o skutečném výskytu nevěry.

Předkládání záznamů jako důkazu: Spolu s osobním svědectvím byste měli také předložit záznamy, které jste získali k prokázání nevěry svého manžela u soudu. Tyto záznamy můžete použít k prokázání nevěry svého manžela za účelem rozvodu.


Stáhněte si DataKit iOS / Android obnovu dat ZDARMA!

Získejte DataKit iOS / obnovení dat z Androidu!

Obnovte odstraněnou historii volání, fotky, WhatsApp, SMS, kontakty a další z telefonu iPhone nebo Android.