Podmínky použití

Tyto webové stránky vám nabízejí ty nejlepší nástroje pro obnovu dat. Tyto informace a produkty zpřístupňujeme na těchto webových stránkách s výhradou následujících podmínek. Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami. SafeKit Studio si vyhrazuje právo hledat veškeré právní a majetkové opravné prostředky za jakékoli porušení těchto smluvních podmínek. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

SOUKROMÍ

ios-data-recovery.com bere vaše osobní soukromí velmi vážně. Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. Existuje nebezpečí při používání jakéhokoli softwaru, který je k dispozici ke stažení na internetu, a DataKit Studio tímto vás upozorňuje, abyste si uvědomili, že jste zcela pochopili všechna rizika před stažením jakéhokoli softwaru (mimo jiné případnou infekci vašeho systémem počítačových virů a ztrátou dat). Jste výlučně odpovědní za přiměřenou ochranu a zálohování dat a zařízení používaných v souvislosti s jakýmkoli softwarem.

OBRÁZKY

Všechna loga, úvodní obrazovky, hlavičky stránek, obrázky a grafika zobrazené na této Stránce jsou ochranné známky služeb, ochranné známky a / nebo obchodní šaty (společně "značky") společnosti DataKit Studio nebo jejích poskytovatelů licence třetím stranám. používání, kopírování, přenos, zobrazování, modifikace nebo distribuce jakýchkoliv Známků v jakékoliv formě nebo jakýmikoli prostředky bez výslovného písemného souhlasu společnosti DataKit Studio je zakázáno a může porušovat autorská práva, ochranné známky, soukromí nebo jiné zákony Spojených států a / nebo jiných zemí.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte, že budete obhájit, odškodnit a držet DataKit Studio, jeho přidružené společnosti a jejich důstojníky, ředitele, agenty a zaměstnance neškodné vůči jakýmkoli nárokům, ztrátám, škodám, závazkům, nákladům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, na obsah uživatele, používání stránek nebo porušení kteréhokoli z těchto podmínek.

FEEDBACK

Veškeré připomínky nebo materiály zaslané společnosti DataKit Studio, včetně zpětné vazby, jako jsou otázky, komentáře, návrhy nebo jakékoli související informace týkající se softwaru, této webové stránky nebo jiných produktů, programů nebo služeb společnosti DataKit Studio ("zpětná vazba"), jsou považováno za nedůvěrné. DataKit Studio nebude mít v souvislosti s touto zpětnou vazbou žádnou povinnost a bude mít možnost reprodukovat, používat, zveřejňovat, vystavovat, zobrazovat, transformovat, vytvářet odvozená díla a šířit zpětnou vazbu ostatním bez omezení a musí mít možnost používat jakékoli nápady , koncepce, know-how nebo techniky obsažené v takové zpětné vazbě za jakýmkoli účelem, včetně, nikoliv však výhradně, vývoje, výroby a marketingu produktů obsahujících takovou zpětnou vazbu.

REPRODUKCE

Jakákoli oprávněná kopie jakékoliv informace obsažené v tomto dokumentu musí obsahovat poznámky o autorských právech, ochranné známky nebo jiné vlastní legendy DataKit Studio na jakékoli kopii materiálů, které jste vyrobili. Licence na software a používání této webové stránky se řídí zákony Spojených států.

COPYRIGHT

Autorská práva na tomto webu (včetně, ale bez omezení, textu, grafiky, loga, zvuku a softwaru) jsou vlastněny a licencovány společností DataKit Studio. Veškeré materiály obsažené na této stránce jsou chráněny americkým a mezinárodním autorským právem a nesmí být kopírovány, reprodukovány, distribuovány, přenášeny, zobrazovány, publikovány, adaptovány nebo zpracovávány v žádné formě nebo jakýmikoli prostředky nebo v jakémkoliv médiu bez předchozího písemného povolení aplikace DataKit Studio. Nesmíte změnit nebo odstranit žádné autorské právo nebo jiné oznámení z kopií obsahu.