Podmínky použití

Tyto webové stránky vám nabízejí ty nejlepší nástroje pro obnovu dat. Tyto informace a produkty zpřístupňujeme na těchto webových stránkách s výhradou následujících podmínek. Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami. SafeKit Studio si vyhrazuje právo hledat veškeré právní a majetkové opravné prostředky za jakékoli porušení těchto smluvních podmínek. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

SOUKROMÍ

ios-data-recovery.com bere vaše osobní soukromí velmi vážně. Žádné osobní údaje neposkytujeme třetím stranám. Při používání jakéhokoli Softwaru, který je k dispozici ke stažení na internetu, existují neodmyslitelná nebezpečí, a tímto vás napomínáme, abyste se ujistili, že před stažením jakéhokoli Softwaru zcela rozumíte všem rizikům (včetně, bez omezení, potenciální infekce vašeho systému počítačovými viry a ztrátou dat). Jste výhradně odpovědní za adekvátní ochranu a zálohování dat a vybavení používaného v souvislosti s jakýmkoliv Softwarem.

OBRÁZKY

Všechna loga, úvodní obrazovky, záhlaví stránek, obrázky a grafika zobrazená na tomto webu jsou servisními značkami, ochrannými známkami a/nebo obchodním oblečením (souhrnně „známky“) našich stránek nebo jejich poskytovatelů licencí třetích stran. S výjimkou případů výslovně povolených zde , používání, kopírování, přenášení, zobrazování, úprava nebo distribuce jakýchkoli známek v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky bez výslovného písemného povolení našich stránek je zakázáno a může porušovat autorská práva, ochranné známky, soukromí nebo jiné zákony Spojených států amerických a /nebo jiné země.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a chránit naše stránky, jejich přidružené společnosti a jejich úředníky, ředitele, zástupce a zaměstnance před a proti jakýmkoli nárokům, ztrátám, škodám, závazkům, nákladům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, které vzniknou z nebo související s vaším uživatelským obsahem, používáním webu nebo porušením kterékoli z těchto podmínek.

FEEDBACK

Jakékoli komentáře nebo materiály, které nám byly zaslány, včetně, bez omezení, zpětné vazby, jako jsou otázky, komentáře, návrhy nebo jakékoli související informace týkající se softwaru, této webové stránky nebo jakýchkoli jiných produktů, programů nebo služeb této stránky (dále jen „zpětná vazba“), budou považovány za být nedůvěrný. Nebudeme mít žádnou povinnost s ohledem na takovou zpětnou vazbu a budeme mít možnost reprodukovat, používat, zveřejňovat, vystavovat, zobrazovat, transformovat, vytvářet odvozená díla a distribuovat zpětnou vazbu ostatním bez omezení a budeme mít možnost používat jakékoli nápady. , koncepty, know-how nebo techniky obsažené v takové zpětné vazbě pro jakýkoli účel, včetně, ale nikoli výhradně, vývoje, výroby a marketingu produktů obsahujících takovou zpětnou vazbu.

REPRODUKCE

Jakékoli autorizované reprodukce jakýchkoliv informací zde obsažených musí obsahovat upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiné vlastnické legendy našich stránek na jakékoli kopii vámi vytvořených materiálů. Licence na Software a používání této webové stránky se řídí zákony Spojených států amerických.

COPYRIGHT

Autorská práva na této webové stránce (včetně, bez omezení, textu, grafiky, log, zvuků a softwaru) jsou vlastněna a licencována naší stránkou. Všechny materiály obsažené na této stránce jsou chráněny zákonem Spojených států amerických a mezinárodním autorským právem a nesmí být kopírovány, reprodukovány, distribuovány, přenášeny, zobrazovány, publikovány, přizpůsobeny nebo s nimi nakládáno v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky nebo v jakýchkoli médiích bez předchozího písemného povolení našich stránek. Z kopií obsahu nesmíte měnit ani odstraňovat žádná autorská práva ani jiná upozornění.