Podmínky použití

Tyto webové stránky vám nabízejí ty nejlepší nástroje pro obnovu dat. Tyto informace a produkty zpřístupňujeme na těchto webových stránkách s výhradou následujících podmínek. Přístupem na tyto webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami. SafeKit Studio si vyhrazuje právo hledat veškeré právní a majetkové opravné prostředky za jakékoli porušení těchto smluvních podmínek. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

SOUKROMÍ

ios-data-recovery.com bere vaše osobní soukromí velmi vážně. Nedistribuujeme žádné osobní údaje třetím stranám. Při používání jakéhokoli softwaru dostupného ke stažení na internetu existuje inherentní nebezpečí a echoshare Studio vás tímto vybízí, abyste před stažením jakéhokoli softwaru zcela porozuměli všem rizikům (mimo jiné včetně možné infekce vašeho softwaru počítačovými viry a ztrátou dat). Nesete výhradní odpovědnost za odpovídající ochranu a zálohování dat a zařízení použitých v souvislosti s jakýmkoli softwarem.

OBRÁZKY

Všechna loga, úvodní obrazovky, záhlaví stránek, obrázky a grafiky zobrazené na tomto webu jsou servisními známkami, ochrannými známkami a / nebo obchodními oděvy (souhrnně „značky“) společnosti echoshare Studio nebo jejích poskytovatelů licence třetích stran. S výjimkou případů, kdy je zde výslovně povoleno, používání, kopírování, přenos, zobrazování, úpravy nebo distribuce jakýchkoli známek v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem bez výslovného písemného souhlasu echoshare Studio je zakázáno a může porušovat autorská práva, ochranné známky, soukromí nebo jiné zákony Spojených států a / nebo jiných zemí.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete hájit, odškodňovat a udržovat echoshare Studio, jeho přidružené společnosti a jejich vedoucí pracovníky, ředitele, agenty a zaměstnance neškodné před a proti všem nárokům, ztrátám, škodám, závazkům, nákladům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajících nebo souvisejících k vašemu uživatelskému obsahu, používání stránek nebo porušení kterékoli z těchto podmínek.

FEEDBACK

Jakékoli komentáře nebo materiály zaslané echoshare Studio, včetně, ale bez omezení, zpětné vazby, jako jsou otázky, komentáře, návrhy nebo jakékoli související informace týkající se Softwaru, tohoto webu nebo jakýchkoli jiných produktů, programů nebo služeb echoshare Studio („Zpětná vazba“), budou považováno za nedůvěrné. echoshare Studio nebude mít žádnou povinnost jakéhokoli druhu s ohledem na takovou zpětnou vazbu a bude mít možnost reprodukovat, používat, zveřejňovat, vystavovat, zobrazovat, transformovat, vytvářet odvozená díla a distribuovat zpětnou vazbu ostatním bez omezení a bude moci používat jakékoli nápady , koncepty, know-how nebo techniky obsažené v takové Zpětné vazbě za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingu produktů obsahujících takovou zpětnou vazbu.

REPRODUKCE

Jakékoli autorizované reprodukce jakýchkoli zde obsažených informací musí obsahovat upozornění na autorská práva, ochranné známky nebo jiné legendy echoshare Studio, a to na jakékoli kopii vámi vytvořených materiálů. Licence na software a používání této webové stránky se řídí zákony Spojených států.

COPYRIGHT

Autorská práva na tento web (včetně, ale bez omezení, textu, grafiky, log, zvuků a softwaru) jsou vlastněna a licencována společností echoshare Studio. Všechny materiály obsažené na tomto webu jsou chráněny americkými a mezinárodními zákony o autorských právech a bez předchozího písemného souhlasu je nelze kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, publikovat, upravovat nebo s nimi zacházet v jakékoli formě, jakýmikoli prostředky nebo v jakýchkoli médiích. povolení echoshare Studio. Z kopií obsahu nesmíte měnit ani odstraňovat autorská práva ani jiná upozornění.